Qmark Danışmanlık A.Ş.
Qmark Danışmanlık

‘‘Unlearn’’ Modeli ile Yeniden Öğrenme ve Sürekli Yenilenme

Öğrenen Organizasyon; değişimi, karmaşıklığı ve belirsizliği öngörmeyi ve bunları yönetebilmeyi hedefleyen bir felsefeyi benimser. 

Bu Eğitimin Amaçladıkları