Qmark Danışmanlık A.Ş.
Qmark Danışmanlık

Sahici Diyaloglar

Verimli ekipler yaratmanın ve kopmaz bağlar inşa etmenin sırrı sahici diyaloglar kurmaktır. Liderler “mış gibi” yapamaz. Çünkü ekipler sahici olmayan her etkileşimi hemen anlar ve reddeder. Liderin ekibiyle kurduğu iletişimin kalitesini artırmak Sahici Diyaloglar Eğitimimiz ile mümkün.

Bu Eğitimin Amaçladıkları