Strateji ve Yönetim

Strateji ve Yönetim

Qmark Danışmanlık A.Ş.

Stratejik Yönetim programı, uygulamaya dayalı, interaktif bir program olma özelliğini taşıyor.

Programın amacı :

Program katılımcının,

 • - Hem birlikte çalıştığı insanları hem de işi daha etkili yönetebilme,
 • - Karar alma etkinliklerini arttırabilme,
 • - Büyük resmi görme ve gösterme,
 • - Yetkinlik gelişimleri bazında “Bütünsel Liderlik” yapabilme amaçlarını taşır.

Kimler katılmalı?

Programa, organizasyonda çalışan üst ve orta kademede çalışan tüm yöneticiler, yönetici adayları katılabilir. Süre ve katılımcı sayısı 2 gün, 6-6½  saat/gün; ideal katılımcı sayısı 14, maksimum katılımcı sayısı 16.

Program içeriği

Modül 1

Vizyoner Yönetim

 • - Vizyon ve Değerlerimiz
 • - Risk ve kriz yönetimi
 • - Stratejik Yönetim araçlarına genel bir bakış
 • - Gelişmeye ve geliştirmeye sürekli açık olmak
 • - Strateji ve işi yönetmek
 • - Sözlü ve yazılı kültür süreçleri

Modül 2

Bütünsel Liderlik

 • - Yetkinlik bazlı “gelişim planları” oluşturabilmek
 • -  Zeki yöneticilkten akıllı liderlik adımlarına geçiş yapabilmek
 • -  Makro ve mikro dengesini kurabilmek
 • -  Etkin dinleme
 • -  Zor insanlarla başa çıkabilmek
 • -  Değişen şartlara uygun liderlik tarzı geliştirebilmek

Modül 3

Stratejiyi Yönetmek

 • -  Kendimizi ve diğerlerini daha iyi tanıyarak yönetebilmek
 • -  Etki – Efor matrisini anlayıp, işimize taşıyabilmek
 • -  Yetkilendirme adımlarını anlayabilmek  ve değerlendirmek
 • -  Motivasyon ve cesaretlendirme
 • -  Sorumluluk ve inisiyatif alabilmek
 • -  STO Üçgeni ve kilit adımları

Modül 4

Yetkinlik Bazlı Gelişim

 • - Performansı yönetirken “Potansiyele odaklanmak”
 • - Başarı ve başarısızlıklardan ders çıkartabilmek
 • - Ortak akıl sürecinden faydalanmak
 • - Stratejinin kilit başarı faktörleri
 • - KSA (Kilit Sonuç Alanları) üzerinde adımlar atabilmek