Performans Eğitimi

Performans Eğitimi

Qmark Danışmanlık A.Ş.

MÜZAKERE YÖNETİMİ 2017

Programın içeriği

 • Müzakere süreci

 • - Neden müzakereye ihtiyaç duyarız?
 • - Müzakere neden bir süreçtir?
 • - Müzakere sürecini belirleyen faktörler
 • - Müzakerenin zorluklarını avantaja dönüştürmek
 • Müzakere Sürecinde Hazırlık

 • - Müzakere öncesi hazırlanma taktikleri
 • - Açılışın hayati önemi
 • - Gündem hazırlamanın avantajları ve dezavantajları
 • - Müzakerede kullanılacak uygun dilin seçimi
 • Müzakerede İzlenmesi Gereken Basamaklar

 • - Müzakere konusunu araştırma
 • - Kilit hedefleri Belirleme
 • - Sorunları ve Çözüm Seçeneklerini Tanımlama
 • - Ödünleri Planlama
 • - Strateji ve alternatifler geliştirme
 • Müzakere Ortamı ve Gücün Önemi

 • - Müzakere ortamını yönetmek; zaman, yer ve duyguların kontrolü
 • - Müzakere için uygun psikolojik atmosfer
 • - Müzakerede kilit taktikler
 • - Zopa ve Batna kavramlarını anlayıp etkili kullanmak

 

İletişimden ne anlıyoruz?

 • - Yüzyüze iletişim ve birbirimizi anlamak
 • - İletişim – işbirliği ve sinerji kavramlarına genel bir bakış
 • - Ekipleri gelişim süreçleri
 • - İletişimi güçlü ekiplerin ortak özellikleri
 • - Ekiplerde iletişimi harekete geçiren temel parametreler
 • - Mesajlarımız : Anlama – Anlaşılma Algılanma

Insights (İçgörü) ve Farkındalık

 • - İletişim : Karşılıklı güven ve anlayış oluşturma
 • - Empati kurmak ve beklenti / ihtiyaçları algılamak
 • - Duygusal zekanın adımlarını anlamak
 • - Farkındalıklarımızı eylemlerimize ve ilişkilerimize yansıtabilmek
 • - Etkin dinlemenin gücünden yararlanmak
 • - Etkin dinleme ile doğru imajı oluşturabilmek
 • - Kendimizin diğerlerinin iletişim stillerinin farkında olmak ve buna uygun davranışlar ortaya koymak

İletişimde “Ortak Akıl” süreci

 • - Ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinden yararlanabilmek
 • - SARA etkisini yönetebilmek
 • - Özgüven – Özsaygı ve Özsevgi : Ekip olarak nasılız?
 • - Anlamak ve anlaşılmak adına güçlü temiz sorular sorabilmek
 • - Zor insanlarla ve itirazlarla başa çıkabilmek

Etkileme ve İkna

 • - İletişimin Diplomatik ve Politik boyutlarının ilişkilere olası etkileri
 • - İknanın dört temel unsuru ve evrensel ilkeleri
 • - İletişim sürecinde “Johari Pencereleri” nin kullanımı
 • - Kredibilite oluşturmak ve kredibiliteye dayalı ilişkiler kurmak
 • - Farklı taktiklerle iletişimi etkili kılmak

Stresin Farkında Olmak

 • - Yaşantımızdaki güncel stres faktörleri
 • - “Zaaflarımızı ve silahlarımızı” yönetebilmek
 • - Strese verilen içgüdüsel tepkilerimiz
 • - Önceliklerimizi oluşturmak ve takip etmek
 • - Kişisel analiz : Kişisel baskı seviyeleri

Stresi Yönetebilmek

 • - Üzerimizdeki baskıyı ve kaynaklarımızı yönetebilmek
 • - Reaktif değil “Proaktif” davranabilmek
 • - Fiziksel ve zihinsel rahatlama için yapabileceklerimiz
 • - Motivasyon : Hedef ve öncelikler belirlemek
 • - Farkındalık – Denge ve Kontrol denklemini yönetebilmek
 • - Optimum Stres Seviyeleri oluşturmak
 • - İlgi ve Etki Alanı dengesi yaratabilmek

Eğitimcinin rolü

 • - Eğitimcinin özellikleri
 • - Eğitimci olmanın zor yanları
 • - Etik kurallar

Eğitimcinin sorumlulukları

 • - Eğitimin planlanması
 • - Katılımcı profilinin analizi
 • - Eğitim mekanlarının programa göre hazırlanması

Öğrenme süreci ve yetişkinlerin öğrenme biçimleri

 • - Öğrenme sürecinin adımları
 • - Yetişkinlerin öğrenme tercihleri
 • - Farklı öğrenme stillerini anlamak

Öğrenim hedeflerinin saptanması, eğitim yönteminin seçilmesi ve eğitim araçlarının geliştirilmesi

 • - Birebir eğitim
 • - Grup eğitimi
 • - Iş sırasında eğitim
 • - Sözlü anlatım, görsel araçlarla anlatım
 • - Grup içinde tartışma
 • - Demolar
 • - Grup çalışmaları
 • - Eğitici filimler
 • - Oyunlar ve simulasyonlar

Temel kolaylaştırıcı (facilitator) becerileri

 • - Katılımcı beklentilerinin belirlenmesi
 • - Öğrenim ortamını kontrol altında tutmak
 • - Sorunlu kişiler karşısında nasıl davranmalı
 • - Hızlı ve yavaş öğrenenler
 • - Yapıcı eleştiri
 • - Kullanılan sözcüklere dikkat etmek
 • - Örnekler ve benzetmelerle anlatım
 • - Geribildirim almak ve vermek
 • - Soruların yanıtlanması

Kavramların uygulamaya geçirilmesi

 • - Genel bakış
 • - Kavramsal öğrenmenin açıklanması
 • - Kavramın gösterilmesi
 • - Kavramla ilgili alıştırmaların yaptırılması

Eğitim için hazırlanmak ve eğitimi gerçekleştirmek

 • - Programın hazırlanması ve zamanlama
 • - Kontrol listeleri
 • - Prova yapmak

Etkin sunuş becerileri

 • - Güçlü ve ikna edici bir sunuşun gerekleri
 • - Problemlerin keşfi ve çözümlerin uygulanması
 • - Tecrübeli sunumculardan kişisel geribesleme
 • - Daha güçlü / etkili açılış ve kapanışlar
 • - Sahnede alan kullanımı

Materyalin hazırlanışı

 • - Amaç ve beklentilerin belirlenmesi
 • - Materyalin izleyici ihtaiyaçlarına yönelik olabilmesi için, detaylı bir izleyici analizinin yapılması.
 • - En önemli bilgilerin edinilmesi ve seçimi
 • - Sunuşa şekil ve açıklık kazandıracak bir planın hazırlanması
 • - Notların üzerinden gitme
 • - Doğru kelimelere hayat verilmesi

Kişisel stil ve davranış

 • - Güçlü ve ikna edici konuşma
 • - Konuşma stresini, korkusunu ve endişesini kontrol edebilme
 • - Iç durgunluğu ve dış suküneti oluşturma
 • - Görsel etki ve beden dilinin etkili kullanımı
 • - Dikkati yönlendirme ve mesajı iletme
 • - Daha profesyonel bir konuşma için nefes alma metodu: açıklık, işitebilirlik
 • - Izleyicilerin dikkatini çekebilmek için ilginç ve etkileyici bir ses tonu geliştirmek

İletişim psikolojisi

 • - Soruların ele alınışı - problemleri duymak/dinlemek
 • - Izleyici/konuşmacı ilişki-hararetli ortamları yatıştırmak
 • - Gruplar halinde iletişim kurmak
 • - Göz teması kurma teknikleri

Kişisel hareket planı

 • - Daha fazla gelişim ve düzelme sağlayabilmek için, diğer alanlardaki kişisel drumu değerlendirmek
 • - Dinamik konuşmadan kaynaklanan mutluluğu keşfetmek
 • - Samimi, suçlayıcı heyecanlı ve kuvvetli konuşmanın önemini kavramak

Eğitimin değerlendirilmesi ve geribildirim

 • - Neden ve nasıl bir değerlendirme?
 • - Programın değerlendirilmesi
 • - Eğitimcinin değerlendirilmesi
 • - Eğitim araçlarının ve eğitim ortamının değerlendirilmesi
 • - Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi
 • - Eğitim değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • - Grupla ilgili geribildirim ve ilgili aksiyon planları

Değişim yönetimi eğitimi, uygulamaya ve güncel modellere dayalı, interaktif bir program olma özelliğini taşıyor.

Amacı :

Bu eğitimin amacı, organizasyonun yönetici ve çalışanlarına değişimi zorunlu kılan koşulları algılamalarında, değişime uyum sağlayacak adımları atabilmelerinde ve daha ötesi değişime dair süreçleri proaktif şekilde yönetebilmelerinde bir güçlü ve uygulanabilir bakış açısı sağlamaktır.

Kimler katılmalı?

Programa, organizasyonda bulunup değişim süreçlerini yönetmesi, değişime inan(dır)ması beklenen tüm çalışanlar katılabilir.

Süre ve katılımcı sayısı

2 gün, 7-7½  saat/gün; ideal katılımcı sayısı 10, maksimum katılımcı sayısı 14.

Program içeriği

Modül 1 (Değişim Paradigmaları)

 • Paradigma değişiklikleri ve etkileri 
 • Paradigmaları kimler değiştiriyor? 
 • Değişen paradigmalara uyum / Reaktif Öğrenme 
 • Değişim paradoksunu yönetmek
 • Transformasyonel değişim zinciri 
 • Değişim çeşitliliği ve etkileri
 • Değişimin ana aşamaları

Gün 2 (Değişim Sanatı)

 • Konfor alanı dışına çıkma (öğrenme) 
 • Değişim yolculuğunda tepki ve direnç yönetimi
 • Değişim liderliği ve değişimi destekleyen strateji & leri
 • Başarılı bir değişim yolculuğunun anahtarları
 • Vizyon yaratmanın ve inandırmanın püf noktaları 
 • Taahhüt ve adanmışlık sağlamak
 • Değişimin sürekliliği ve sahipliliği
 • Gelişimin güçlendirilmesi

Müşteri Yönetimi ve Trendler

 • - Dünyada ve kendi endüstrimizde “Satış”
 • - Satış ve satışçılık kavramlarına genel bir bakış
 • - Bir “Marka” nın müşterilerinin aklında kalmasını neler sağlar?
 • - Geleneksel ve Modern satış kavramları
 • - Satış ve ikna süreçlerinde Türkiye’de, Dünyada değişen trendler

Etkili bir satış sürecinin adımları

 • - Kişisel güçlü ve gelişime açık yönlerim neler?
 • - Birey olarak, satışta güçlü ve gelişime açık yönlerim neler?
 • - Değer bazlı satışın kilit unsurları : Güç / Değer – Rekabet – Strateji – Talep
 • - Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili nasıl daha iyi çözümler sunabiliriz?
 • - Satış sürecinin 6 kilit adımı ve her bir adımda geliştirmemiz gerekenler
 • - Süreci yönetmek : Müşterilerimizin işlerini geliştirmeleri ve sıradışı sonuçlar üretmek için bundan sonra yapabileceklerim

Etkinliğimizi Arttırmak

 • - Duygusal Zeka ve etkimizi arttırabilmek
 • - NLP sürecinden faydalanabilmek : Uyum sağlama ve aynalama
 • - Müşterilerimize özel çözümler düşünmek ve sunmak
 • - B2B ve B2C de Satışçılıktan “Danışman Satıcılığa” geçiş adımları
 • - Etkili bir sunum sürecinden faydalanmak : Kullandığımız ifadeler ve sunduğumuz özel fayda
 • - Müşterilerimizin yaptığı işi bilmek ve işlerini kolaylaştırabilmek
 • - Neler yaparsak müşterilerimiz BİZE daha fazla güvenir?

Müşterilerimizin Beklentilerini Yönetmek

 • - Beklentileri analiz etmek için neler yapmalı?
 • - Müşterimizin ihtiyacına uygun bireysel ve kurumsal çözümler üretebilmek
 • - Proaktif çözümler hazırlamak ve müşterilerimize sunabilmek
 • - Müşteri yönetimi güncel stratejileri ve pratiklerine bakış
 • - Doğru zamanda eldeki kaynaklarla müşteriyi yönlendirebilmek
 • - Enerjisi ve motivasyonu güçlü bir ekip oluşturabilmek