Liderlik Eğitimleri

Liderlik Eğitimleri

Qmark Danışmanlık A.Ş.

Katılımcılar Ne Kazanır?

Bu program süresince katılımcılar, VUCA koşullarının üstesinden gelebilmek için;

 • - Vizyoner olmak
 • - Hazırlıklı olmak
 • - Uyum göstermek
 • - Dirençli olmak
 • - Esneklik
 • - Konfor alanlarının dışına çıkmak
 • - İnovasyon fırsatlarını değerlendirmek

şeklinde sıralanabilecek yetkinlikleri deneyimleyerek pekiştirme ve geliştirme fırsatları yakalayacaklardır.

Programın Amacı

Bu program ile aşağıdaki yetkinliklerin gelişimi yönünde farkındalık sağlanacaktır;

 • - Değişimin hızına uyum sağlamak
 • - Değişken, dalgalı durumları yönetmek
 • - Belirsiz durumlarda öngörü geliştirmek
 • - Karmaşık durumları anlamak ve yönetmek
 • - Muğlak durumlarda çevik olmak

Program İçeriği

Bu program süresince aşağıdaki konular ele alınmaktadır;

 • - Büyük resme odaklanmak, geleceğin vizyonunu şekillendirmek
 • - Uzun dönemli Strateji oluşturmak
 • - Durum değerlendirmesi, verileri iyi okumak, iyi dinlemek ve anlamak
 • - İkilemleri yönetebilmek
 • - Öngörü-İçgörü-Eylem Oluşturma,
 • - Çeşitlilikleri yönetebilmek,
 • - Y Kuşağı, Etnik Farklılıklar, Tarihsel analoji ve Etnografi
 • - Esnek ve Çevik yapılar oluşturabilmek
 • - Organizasyon ve ilişkilerde Açıklık ve Sadelik
 • - Network Oluşturma

Metodoloji

 • - İnteraktif / Yaşayarak Öğrenme
 • - Öğrenilenleri Simulasyon Ortamında Deneme Fırsatı
 • - Uygulama-Projeler
 • - Eğitim dökümanları: Katılımcı El Kitabı, Sınıf içi PowerPoint Sunumu, Özet Bilgi Dökümanı

Kendini koçluk yaklaşımı içinde pozisyonlandırmak

 • - Koçluk : Dünyada, Türkiye’de varolan yeri ve gelecekteki önemi
 • - Değerlere dayalı, öğrenen bir örgütlenme içinde liderlik etmek
 • - Yönetici – Lider ve Koç kavramlarına genel bir bakış
 • - Kurumda ve bölgelerde “Geribildirim kültürü” oluşturmak
 • - Koçluk : Süreç ve temel prensipler
 • - Duygusal Zeka kavramı : Kendimizi ve diğerlerini tanımak / yönetmek

Bir örgütlenmede koçluk etmek ne demektir?

 • - Koçluk sürecinde 6 temel adım ve her bir adım için püf noktaları
 • - İletişim kurmak : Algılamak ve dinlemek
 • - Seçenekleri analiz etmek
 • - Diğerlerinin tecrübelerinden yararlanmasını sağlamak
 • - Koçluk konusunda “ortak dil ve ortak yaklaşım” geliştirebilmek
 • - Koçluk sürecinde “Empati ve Sempati” kavramlarına özel bir bakış
 • - Sürekli gelişmeye ve geliştirmeye açık olabilmek

Toplam performansınızı yönetmek

 • - Kendiniz ve diğerleri için yüksek hedefler belirlemek
 • - Koçluk yapmanın zor ve zevkli yanları
 • - Yargı değil “Davranış bazlı geribildirim” verebilmek
 • - Kendinin ve diğerlerinin davranış şeklini denetlemek ve değerlendirmek
 • - Durumsal Liderlik yaklaşımı : Farklı kişilere ve yetkinliklere uygun koçluk tercihlerimiz
 • - Özsevgi – Özsaygı ve Özgüven geliştirmek

Mevcut durumun ve iş/özel hayat dengesinin fotoğrafını çekmek

 • - Farklı davranış enerjilerine uygun koçluk davranışı geliştirebilmek
 • - Koçluk sürecinde Yapıcı / Güvenli davranışlar geliştirebilmek
 • - Koçluk rolünde kendini değerlendirmek
 • - Zor çalışanlarla ve itirazlarla başa çıkabilmek
 • - Performansı yönetirken potansiyele odaklanabilmek
 • - Sorun değil çözüm odaklı koçluk yaklaşımı geliştirebilmek
 • - Yetkinlik bazlı “Performans Gelişim Planı” oluşturma

Vizyoner Yönetim

 • - Vizyon ve Değerlerimiz
 • - Risk ve kriz yönetimi
 • - Stratejik yönetim araçlarına genel bir bakış
 • - Gelişmeye ve geliştirmeye sürekli açık olmak
 • - Vizyoner Liderlik süreci ve etkisi
 • - Sözlü ve yazılı kültür süreçleri

Durumsal Liderlik

 • - Yetkinlik bazlı “gelişim planları” oluşturabilmek
 • - Özgüven – Özsaygı ve Özsevgi
 • - Uygun koçluk stilini belirlemek ve uygulamak
 • - Etkin dinleme
 • - Zor insanlarla başa çıkabilmek
 • - Değişen davranışalara uygun koçluk tarzı geliştirebilmek

Duygusal Zeka ve Performans Yönetmek

 • - Kendimizi ve diğerlerini daha iyi tanıyarak yönetebilmek
 • - Etkin ilişki yönetimi ve birbirimizi, çevremizi anlayabilmek
 • - İletişim ve Empati : Karşılıklı güven ve anlayış oluşturabilme
 • - Kendinin ve diğerlerinin davranış şeklini anlayabilmek ve değerlendirmek
 • - Ekip yönetiminde motivasyon ve cesaretlendirme
 • - Sorumluluk ve inisiyatif alabilmek
 • - Çatışma Yönetimi
 • - Geribildirim kültürü yaratabilmek sürecinde “Johari Pencereleri”

(İşi ve İnsanı Yönetmek)

Stratejik Yönetim programı, uygulamaya dayalı, interaktif bir program olma özelliğini taşıyor.

Programın amacı :

Program katılımcının,

 • - Hem birlikte çalıştığı insanları hem de işi daha etkili yönetebilme,
 • - Karar alma etkinliklerini arttırabilme,
 • - Büyük resmi görebilme ve gösterebilme,
 • - Yetkinlik gelişimleri bazında “Stratejik Liderlik” yapabilme amaçlarını taşır.

Kimler katılmalı?

Programa, organizasyonda çalışan üst ve orta kademede çalışan tüm yöneticiler, yönetici adayları katılabilir.

Süre ve katılımcı sayısı

3 gün, 6-6½ saat/gün; ideal katılımcı sayısı 14, maksimum katılımcı sayısı 16.

Program içeriği

Modül 1

 • - Vizyoner Yönetim
 • - Vizyon ve Değerlerimiz
 • - Risk ve kriz yönetimi
 • - Stratejik Yönetim araçlarına genel bir bakış
 • - Gelişmeye ve geliştirmeye sürekli açık olmak
 • - Strateji ve işi yönetmek
 • - Sözlü ve yazılı kültür süreçleri

Modül 2

 • - Durumsal Liderlik
 • - Yetkinlik bazlı “gelişim planları” oluşturabilmek
 • - Özgüven – Özsaygı ve Özsevgi
 • - Uygun koçluk stilini belirlemek ve uygulamak
 • - Etkin dinleme
 • - Zor insanlarla başa çıkabilmek
 • - Yeni nesil yönetim paradigmaları geliştirebilmek

Modül 3

 • - Duygusal Zeka ve Performans Yönetmek
 • - Kendimizi ve diğerlerini daha iyi tanıyarak yönetebilmek
 • - Etkin ilişki yönetimi ve birbirimizi, çevremizi anlayabilmek
 • - Enerjik ve sahici liderlik
 • - Kendinin ve diğerlerinin davranış şeklini anlayabilmek ve değerlendirmek
 • - Motivasyon ve cesaretlendirme
 • - Sorumluluk ve inisiyatif alabilmek
 • - Yaşam gayelerimiz

Modül 4

 • - Yetkinlik Bazlı Gelişim
 • - Performansı yönetirken “Potansiyele odaklanmak”
 • - Başarı ve başarısızlıklardan ders çıkartabilmek
 • - Ortak akıl sürecinden faydalanmak
 • - Ekiplerin otak başarı faktörleri
 • - Ekip oluşturma ve geliştirme adımları
 • - KSA (Kilit Sonuç Alanları) üzerinde adımlar atabilmek
 • - Stratejik yönetim vakalarından dersler çıkartabilmek

Etkili ve Verimli Ekiplerin temel özellikleri

 • - Ekip Ruhunun En Temel Gereklilikleri
 • - İş Yaşamında Ekipler/Proje Ekipleri
 • - Başarılı ve Başarısız Ekiplerin Farkları
 • - Ekip Verimliliği: İş Süreçleri ve İlişki Parametreleri
 • - Ekip Normları ve Dinamikler

Ortak Performansımızı yönetmek

 • - Aşama - Oluşma
 • - Aşama - Çatışma
 • - Aşama - Olgunlaşma
 • - Aşama - İlerlemek ve Yol Alma

Değerlerimizi yaşatabilmek

 • - Ortak önem ve önceliklerin belirlenmesi : Pareto ve Eisonhower Matrisi
 • - Ekip önceliklerinin analizin “Stratejik düşünme” adımları
 • - Ekiplerde iletişimin ve yöndeşliğin önündeki engeller
 • - Ekiplerde güven ve empatiyi çoğaltmak
 • - Ekip olma sürecinde “Ortak Akıl” lardan yararlanmak
 • - Ekiplerde “Beş temel başarı faktörünü” anlamak ve ilişkilerimize taşımak

Ekip içi rollerimiz ve olumlu etkileşim

 • - Davranış modellerimiz ve ekip içi rollerimize etkisi
 • - Çatışmaları yönetmek için “proaktif” olmak
 • - Zor zamanlarda sorunlar kadar çözümleri konuşmak, gelişim ve yenilik odaklı adımlar atmak
 • - Kriz ve benzeri dönemlerde “çözümlere” odaklanmak
 • - Ekiplerde yüksek ve kalıcı performans adına “Olumluluk ve Verimlilik Modeli”ne odaklanmak
 • - Empati : Kazan / Kazan odaklı ve yapıcı davranışlar geliştirmek