Kuruma Özel Keynote

Kuruma Özel Keynote

Qmark Danışmanlık A.Ş.

  • - Belirli Temalar Üzerine Özel Konuşmalar
  • - Kuruma Özgü Sunumlar
  • - Liderlik ve Vizyon Sohbetleri
  • - Geleceğin Liderlik Kodları