Fasilitasyon Hazırlama

Fasilitasyon Hazırlama

Qmark Danışmanlık A.Ş.

  • - Farklı profillerin farkına varmak ve uygun yaklaşımlar ortaya koymak
  • - Karar vermek mekanizmalarından yararlanmak
  • - Assertiveness (Güvenli davranış) ortaya koymak ve bunu sürdürülebilir kılmak
  • - Çatışmaları anlamak ve yönetebilmek
  • - Rasyonel kararlar vermenin ve almanın temel noktaları
  • - Zor durumları ve zor insanları yönetebilmek
  • - Akıl haritalama ve karar ağacı analizlerinden yararlanmak
  • - Ortak akıl sürecinden faydalanabilmek
  • - Toplantılarda “ortak dil ve ortak yaklaşım” geliştirebilmek
  • - Yöneticiler olarak, fasilitasyon teknikleri konularında sürekli gelişmeye ve geliştirmeye açık olabilmek