Farkındalık Eğitimleri

Farkındalık Eğitimleri

Qmark Danışmanlık A.Ş.

 • - Y Kuşağını Anlamak ve Yönetmek
 • - Kuşakların temel özellikleri ve değerleri
 • - Kuşakların güçlü yönleri ve gelişim alanları
 • - Ortak değerlerimiz
 • - Ortak alanda nasıl buluşuruz?
 • - Kuşakların Genel İletişim Tarzı
 • - X kuşağı nasıl iletişim kurar?
 • - Y kuşağı nasıl iletişim kurar?
 • - Aynı kuşakların birbirleriyle iletişimi
 • - Ayak uydurma noktaları
 • - Bilinçli çaba sarf etmek için kuşaklar ne yapmalı?
 • - Mevcut ve Gelecekteki İş Gücümüz: Y Kuşağı
 • - Y kuşağının çalışma anlayışını anlamak
 • - Zamanı algılama tarzları
 • - Güven oluşturmak
 • - Beklentileri doğru yönetmek
 • - İş tutuş tarzının genel özellikleri
 • - Kuşaklararası Çatışmaları Yönetebilmek
 • - Güncel çatışma noktalarını öngörmek ve çatışma oluştuğunda bunları proaktif yönetmek
 • - Yapıcı ve güvenli davranış (D-C-K yaklaşımı)
 • - Etkileme tarzımızı anlamak ve güçlü bir etkileşim yaratmak
 • - Kendimi anlamak – ilişki farkındalığı (öz değer; özsaygı ve öz takdir)
 • - Y Kuşağını Motive Etmenin Yolları
 • - Y Kuşağı : Güçlü Yetkilendirme ve Delegasyon
 • - Geribildirim, Takdir ve Onaylama

Duygusal Zeka programı, uygulamaya dayalı, interaktif bir program olma özelliğini taşıyor.

Programın amacı :

 • Program katılımcının,
 • - Farkındalığı gelişim yolculuğunun merkezine yerleştirme,
 • - doğru iletişim tarzı ile olumlu / yapıcı / düzeltici geribildirim alma - verme,
 • - kişilere ve yetkinliklere uygun ilişki ve yaklaşım yollarını belirleme,
 • - etkili bir duruş sergileyebilme
 • amaçlarını taşır.

Kimler katılmalı?

Bu programa, farkındalık ve gelişim yolculuğunda daha etkili olmaya odaklanan tüm şirket yöneticileri ve çalışanları katılabilir.

Süre ve katılımcı sayısı

2 gün, 6-6½ saat/gün; ideal katılımcı sayısı 14, maksimum katılımcı sayısı 18.

Program içeriği

Modül 1

 • Kendini Tanı
 • Duygusal zeka kavramının tarihçesi
 • Kendini tanımak gerçekte ne demek?
 • Duygusal zekanın temel prensipleri neler?
 • Tanımak ve anlamak / Bireysel farkındalık
 • İlgi alanından etki alanına doğru adımlar atmak

Modül 2

 • Kendini Yönet
 • Özyönetim için kilit adımlar ve her bir adım için püf noktaları
 • Seçenekleri ve seçimlerimizi analiz etmek
 • “Empati ve Sempati” kavramlarına özel bir bakış
 • Sürekli gelişmeye ve geliştirmeye açık olabilmek
 • Farkındalığı önce eyleme ardından da etkiye dönüştürmek

Modül 3

 • Çevreni Tanı
 • Kendiniz ve diğerleri için anlamlı adımlar belirlemek
 • Duygusal zekayı ve empatiyi ilişkilerimizin merkezine yerleştirmek
 • İletişim zehirlerini ve panzehirlerini anlamak
 • Yapıcı ve güvenli ilişkilerin peşinde olmak
 • Kazan – Kazan için yapabileceklerimiz

Modül 4

 • Çevreni Yönet
 • İlişkilerini ve etkileşimini sürekli değerlendirmek ve geliştirmek
 • Zor durumlarla ve ilişkilerle başa çıkabilmek
 • Anlamak ve çevremize değer katabilmek
 • Sorun değil çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek
 • Duygusal zeka ile olumlu ve anlamlı izler bırakabilmek

İletişimden ne anlıyoruz?

 • - Yüzyüze iletişim ve birbirimizi anlamak
 • - İletişim – işbirliği ve sinerji kavramlarına genel bir bakış
 • - Ekipleri gelişim süreçleri
 • - İletişimi güçlü ekiplerin ortak özellikleri
 • - Ekiplerde iletişimi harekete geçiren temel parametreler
 • - Mesajlarımız : Anlama – Anlaşılma Algılanma

Insights (İçgörü) ve Farkındalık

 • - İletişim : Karşılıklı güven ve anlayış oluşturma
 • - Empati kurmak ve beklenti / ihtiyaçları algılamak
 • - Duygusal zekanın adımlarını anlamak
 • - Farkındalıklarımızı eylemlerimize ve ilişkilerimize yansıtabilmek
 • - Etkin dinlemenin gücünden yararlanmak
 • - Etkin dinleme ile doğru imajı oluşturabilmek
 • - Kendimizin diğerlerinin iletişim stillerinin farkında olmak ve buna uygun davranışlar ortaya koymak

İletişimde “Ortak Akıl” süreci

 • - Ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinden yararlanabilmek

SARA etkisini yönetebilmek

 • - Özgüven – Özsaygı ve Özsevgi : Ekip olarak nasılız?
 • - Anlamak ve anlaşılmak adına güçlü temiz sorular sorabilmek
 • - Zor insanlarla ve itirazlarla başa çıkabilmek

İş Ve Diploması

 • - İş Hayatında Diploması
 • - İş Hayatında diploması boyutları
 • - Güç unsurlarının diploması üzerine etkileri
 • - Kredibilitenin unsurları nelerdir?

İlişkilerimizin dinamiklerini anlamak

 • - İletişim ve ilişki nedir?
 • - Algı kapılarımız ve iletişime yansıması
 • - Sağlıklı ve verimli bir ilişkinin en temel dinamikleri
 • - “Sorumluluk ve özgürlük” bakış açıları ile yetişkinliğimizi anlamak
 • - Çatışmaları yönetmek

İlişkilerimizde etkimizi arttırmak

 • - “Duygusal Zeka” kavramını anladıkça ilişkilerdeki etkimizi arttırabilmek
 • - “Ego” durumlarını anlamak ve yorumlamak
 • - İknanın evrensel ilkelerinden yararlanmak
 • - Drama Altın üçgen yaklaşımlarını anlamak ve yaşatmak
 • - İki etkili araçdan “dinlemek ve sormak”tan daha güçlü yararlanmak
 • - İlişkilerimizdeki “sahicilik etkisini” arttırmak